Metsä Group och ANDRITZ satsar på ambitiösa klimatmål

Metsä Groups bioproduktfabrik i finländska Kemi är den mest effektiva träförädlingsanläggningen på norra halvklotet, enligt företaget. Det är den största investeringen i den finska skogsindustrins historia, värd 2,02 miljarder euro. Den miljö-, energi- och materialeffektiva fabriken fungerar helt utan fossila bränslen. Foto: Metsä Group

Metsä Group och teknologileverantören ANDRITZ har ingått ett samarbete för att gemensamt minska Scope 3-koldioxidutsläppen. Dessa utsläpp kommer från företagets värdekedja och inköp, inklusive allt från inköp av produktionsutrustning och råvaror till transport och användning av de färdiga produkterna. Genom detta fleråriga samarbete siktar de på att öka effekterna av utsläppsminskningar och utforska helt nya sätt att minska växthusgasutsläppen.

En projektgrupp har bildats för att under 2024 identifiera de viktigaste områdena för utveckling, samt fastställa mål och mätvärden för att minska de totala utsläppen i värdekedjan.

Nya hanteringssätt

- Detta samarbete markerar ett viktigt steg för båda företagen och visar vikten av att minska utsläpp från vår värdekedja och inköp som en del av vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans kommer vi att hitta nya sätt att hantera koldioxidutsläpp som kanske inte hade upptäckts om vi agerade självständigt", säger Jari Voutilainen, inköps- och logistikchef på Metsä Group.

ANDRITZ förbinder sig att utveckla innovativa lösningar tillsammans med Metsä Group för att uppnå gemensamma hållbarhetsmål. "Partnerskapet med Metsä Group är inte bara ett uttryck för vårt engagemang i avancerade metoder för koldioxidhantering, som är en integrerad del av vår hållbarhetsstrategi, utan också en möjlighet att implementera effektivare utsläppsminskningsmetoder som skulle vara svårare att genomföra på egen hand", säger Ari-Pekka Määttänen, chef för ANDRITZ Pulp & Paper i EMEA-regionen.

Källa: Metsä Group