Metsä stänger ner tre fabriker till följd av strejker

Foto: Melvin Torres/Koski Syvari/Metsä Fibre

På grund av pågående strejker i Finland kommer produktionen vid Metsä Boards BCTMP-bruk i Kaskinen och i Joutseno och kartongbruket i Kemi att tillfälligt stoppas. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid BCTMP-bruken i Kaskinen och Joutseno började nedsläckningen den 17 mars..

Stoppet i Metsä Fibres bioproduktbruk i Kemi inleds också då och en dag senare för Metsä Boards kartongbruk i Kemi.