Holmen inleder samarbete med uppstickaren Skogshubben

Holmen har inlett ett strategiskt samarbete med Ecotype, en digital uppstickare i skogsbranschen, för att erbjuda skogsägare ökad tillgänglighet och bättre service genom den molnbaserade tjänsten Skogshubben.

Skoghubben ger skogsägare överblick och detaljinformation om sin skogsfastighet. Skogshubben samlar och analyserar skoglig data från flera öppna källor och satelliter och presenterar resultatet i ett användarvänligt gränssnitt med smarta funktioner. Tanken är att det ska ge skogsägare ett bra underlag för beslut om åtgärder och skötseln av sin skog.

– Utvecklingen går väldigt snabbt idag och för att bibehålla en konkurrenskraftig position behöver vi hitta samarbeten som stärker våra förmågor. Ecotype kompletterar oss väldigt väl med sin erfarenhet och kunskap om hur man omsätter avancerad skoglig data till användbar information, säger Andreas Rastbäck, affärsutvecklingschef på Holmen Skog, i ett pressmeddelande.

En successiv lansering kommer att ske under året och målsättningen är att alla Holmens kunder ska ha tillgång till tjänsten under 2024.