MoRe Research installerar RedEye i sitt pilotkokeri

Lars Sundvall, chef för cellulosateknologi på MoRe Research. Foto: PulpEye

PulpEyes analysator RedEye mäter lutarnas egenskaper online under koket liksom i kemikalieåtervinningscykeln. MoRe Research, ett dotterbolag till RISE, har köpt en RedEye-analysator för kontinuerlig övervakning av kokprocessen i sitt unika pilotkokeri.

Samtidigt installerades även PulpEyes nya färgmätare.

Enligt Pulp Eye är RedEye en kostnadseffektiv och robust NIR-spektrofotometeranalysator av lutar i återvinningscykeln, liksom för kontinuerlig uppföljning av kokprocessen, vare sig det är sulfat eller sulfit. Analysdata för effektivt alkali, aktivt alkali, restalkali och TTA kan presenteras. Den spektrofotometriska tekniken gör att RedEye även kan mäta sockerhalten i etanol samt lutar i processer för dissolvingcellulosa.

– RISE bygger just nu en pilothall med många unika testbäddar i Örnsköldsvik, en investering på närmare 300 miljoner kronor. En del av projektet är att MoRe Research tar en RedEye-analysator i drift i pilotkokeriet. Vi kommer exempelvis att kunna mäta alkalihalt online för sulfatkokningen men även koppla ihop saker som lösta kolhydrater, löst lignin och se hur de utvecklas under kokprocessen. Hittills har vi varit tvungna att ta prover och mäta manuellt med kemisk analys, men nu kommer vi att kunna få data i realtid under kokprocessen, säger Lars Sundvall, chef för cellulosateknologi på MoRe Research.