Norske Skog tar steget in på massamarknaden

Norske Skog planerar att starta produktion av BCTMP-massa vid Norske Skog Saugbrugs i Halden i Norge. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons

Norske Skog kommer att initiera en huvudstudie som syftar till att komma in på marknaden för blekt kemi-termomekanisk massa (BCTMP) genom att starta produktion vid Norske Skog Saugbrugs i Halden i Norge.

Bergskredet vid Saugbrugs i april 2023 som orsakade stora skador på PM6-maskinen frigjorde tillgänglig termo-mekanisk massakapacitet som kan användas för att producera BCTMP (blekt kemi-termomekanisk massa) vid bruket. En del av investeringen kommer att täckas av den del av försäkringarna som ännu inte har betalats ut av försäkringsbolaget.

Den nya BCTMP-linjen kommer att producera cirka 300 000 ton massa för att möta den växande efterfrågan, särskilt för produkter på förpackningsmarknaden.

Norske Skog Saugbrugs försäkrar att de även i fortsättningen kommer att leverera SC-publikationspapper, även efter BCTMP-produktionens start.

– Norske Skog kommer att initiera en huvudstudie som kommer att ligga till grund för ett slutgiltigt styrelsebeslut om att bygga en BCTMP-anläggning i Saugbrugs i Halden. Nettoinvesteringen i BCTMP-produktion kommer att ligga på mellan 1,5 till 2 miljarder norska kronor. Byggperioden förväntas pågå i två år med start under andra halvåret 2025, säger Norske Skogs vd Geir Drangsland, i ett pressmeddelande.