Södra investerar i produktion av garvämne

Bild på tannin, ett vegetabiliskt garvämne från bark. Foto: NY Studio

Södra kommer att investera i en produktionslinje på Södra i Värö, för att skapa ett vegetabiliskt garvämne från bark, tannin, en produkt som kan användas för att bearbeta läder på ett mer miljövänligt sätt. Anläggningen som planeras tas i drift 2026 kommer kunna producera garvämnen som kan garva miljontals kvadratmeter läder.

- Det här investeringsbeslutet ligger väl i linje med vår övergripande ambition, att öka förädlingsvärdet från varje träd och därmed bidra till skogsgårdens lönsamhet, säger Lotta Lyrå, vd på Södra, i ett pressmeddelande, och tillägger:

– Att ta fram miljövänligare alternativ genom att göra ytterligare produkter från skogsgården är ett utmärkt exempel på hur vi använder vår erfarenhet, kunskap och innovationsförmåga för att göra mesta möjliga av skogens resurser.

Södra Innovation, ett affärsområde inom den medlemsägda skogskoncernen Södra Skogsägarna, har sedan 2006 utforskat hur tanniner som finns i trädets bark, kan tillvaratas på ett effektivt sätt och användas som garvämne.

Att använda bark för garvning är en gammal metod som Södra nu industrialiserar genom en process där garvämnet lakas ut från barken och blir till en produkt för garvning av läder.

– Med denna nya patenterade process kan vi nu göra en produkt av en hittills outnyttjad resurs. En produkt som kan användas i en helt annan bransch och stötta läderindustrin i dess omställning till mer hållbara garvningsmetoder, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Södra Innovation. 

 

 

Fotograf: NY Studio