SCA inför intäktsdelning till närboende vid vindkraftsparker

Foto: Artur Zudin/Unsplash

SCA har beslutat att gå före den statliga utredningen ”Värdet av vinden” och inför en egen ersättningsmodell, inspirerad av utredningens förslag, till boende nära nya vindparker som utvecklats av bolaget. Ersättningens storlek kommer baseras på avstånd till turbin och turbinens genererade intäkt.

– Utredningens förslag är väl avvägt och därför vill vi gå före i den delen. Vår bedömning är dock att ökad elproduktion och färre målkonflikter kräver ett statligt ägarskap och beslut om ett klokt utformat regelverk där bolag delar intäkter med närboende, staten delar befintlig skatt med kommunerna och väsentligt snabbare processer för att uppgradera redan existerande parker, säger Martin Ingels, vindkraftchef på SCA, i ett pressmeddelande.

- Vi ser att det är en rättvis och bra åtgärd att gå före när det gäller intäktsdelning med närboende, säger Martin Ingels.

Närboende ska varje år under vindkraftverkets livstid få rätt till en andel av verkets intäkt. Storleken på andelen ska bero på hur långt ifrån verket byggnaden ligger.

En enskild bostadsbyggnad kommer att ha rätt till maximalt 0,25 procent av ett enskilt verks intäkt. Intäktsdelning ska utgå för maximalt två verk per bostadsbyggnad. Den sammanlagda intäktsdelningen ska högst kunna bli 2 procent av marknadsvärdet av parkens elproduktion.