Trycket i exportindustrin minskar

Lena Sellgren. Foto: Business Sweden

Business Swedens Exportchefsindex (EMI) föll tillbaka efter en rekordnotering föregående kvartal. EMI föll med 4,8 enheter till 66,1 tredje kvartalet. Exportföretagen är fortsatt optimistiska, men det råder stora skillnader i den förväntade exportefterfrågan från världens regioner, enligt Business Sweden.

– Asien klappade igenom fullständigt med ett fall på 27,5 enheter, säger Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden, i ett pressmeddelande.

Hennes förklaring är att pandemin inte är över än och risken för nedstängningar och ökade restriktioner i Asien är stor.

Delindex för förväntad exportefterfrågan från Asien landade på 41,9 enheter vilket är den lägsta nivån sedan undersökningen påbörjades 2007. Europa och Nordamerika klarade sig betydligt bättre där index ligger kvar på höga nivåer. Det indikerar att exportföretagen har en starkt optimistisk syn på förväntad efterfrågan från dessa regioner på tre månaders sikt.

Exportchefsindex för tredje kvartalet visar även på ett kraftigt fall i synen på exportförsäljningen i nuläget. Över hälften av exportföretagen förväntar sig dessutom längre leveranstider. Den mest sannolika förklaringen är enligt Lena Sellgren störningar i leverantörskedjor med brist på insatsvaror och fraktproblem.

– Den globala efterfrågan har bromsat och gasat vilket innebär att produktionen och distributionen av insatsvaror ännu inte kommit ikapp. Som ett ytterligare problem har vi nedstängningar och ökade restriktioner i viktiga producentländer i Asien, säger Lena Sellgren.