PulPac, RISE och AR Packaging i samarbete kring nya hållbara förpackningar  

Foto: AR Packaging

Ett konsortium bestående av PulPac, AR Packaging och RISE ska utveckla och kommersiellt validera tio standardiserade produktkoncept inom olika förpackningar och engångsprodukter tillverkade med PulPacs patenterade tillverkningsteknologi, Dry Molded Fiber. Projektet, som har stöd av Vinnova, ska möjliggöra snabb uppskalning och etablering av Dry Molded Fiber med nyckelfärdiga och validerade applikationer .

– Vi är övertygade om att hållbara cellulosabaserade material är nyckeln till att ersätta fossilbaserad plast och torrformningsprocessen är definitivt en möjliggörare med stor och intressant kapacitet. RISE del i projektet är att leda arbetet med validering av produkternas återvinningsbarhet, biologiska nedbrytbarhet och komposterbarhet samt utföra livscykelanalyser och undersöka konsumenternas preferenser i kategorierna, säger Helena Halonen, projektledare på RISE.

PulPacs vision är att tillsammans med partners och licenstagare växa snabbt och säkra mer än 400 produktionslinjer runt om i världen till 2025. Företaget ser utvecklingskonsortiet med RISE och AR Packaging som ”en utmärkt accelerator som skulle stödja kommersiell validering i många produktkategorier med applikationer redo att börja tillverkas med torrformad fiber”.