SCA testar ny återvinningstjänst

Bild: SCA

Begagnade pappershanddukar som slängs i soporna kan vara en resurs. SCA testar en ny tjänst till sina kunder där använda pappershanddukar återvinns lokalt till nya mjukpappersprodukter.

Under 2016 inledde SCAs varumärke Tork pilotprojekt i Tyskland och Nederländerna för att utforma ett nytt kretslopp för pappershanddukar. Resultatet är en tjänst där använda pappershanddukar samlas in från toaletterna hos kunderna och återvinns lokalt till nya mjukpappersprodukter i SCAs fabriker.

– Ur ett hygienperspektiv är pappershanddukar överlägsna alla andra lösningar, säger Åsa Degerman, som tillsammans med Sara Lundström arbetar i SCAs innovationsgrupp Waste-to-Resource (Avfall-till-Resurs). Men de utgör samtidigt cirka 10–25 procent av det totala kontorsavfallet. Föga överraskande har kunderna önskat sig mer hållbara lösningar för handdukar eftersom de jobbar mot minskat avfall. Det ökar efterfrågan på den här typen av tjänster.

– I dagsläget hamnar använda pappershanddukar i sopstationernas förbränningsugnar, på soptippen eller, i enstaka fall, på komposthögen. Fram tills nu har det inte varit fråga om någon som helst återvinning­ så det finns en enorm potential i att använda dessa resurser mer än en gång.

Den nya Tork-tjänsten är ett samarbete mellan bland annat kunder, leverantörer av servicetjänster och SCAs mjukpappersbruk.Under 2017 kommer SCA att erbjuda tjänsten till fler kunder i Tyskland och Nederländerna.