SCA lägger ned tissue-fabrik i USA

Foto: SCA

SCA meddelar att de kommer att lägga ned verksamheten i ett mjukpappersbruk i Flaggstaff, Arizona, USA. Fabriken har en årlig produktion på 55 000 ton mjukpapper om året. Produktionen avbryts i juni 2017.

Mjukpapper anses allmänt vara en stabil och på många håll växande marknad, men alltså inte överallt. Nedläggningen av bruket i USA ska vara ett led i SCA:s mjukpappersstrategi, formulerad i Tissue Roadmap, för att optimera sin geografiska närvaro vad gäller produktion för att bli mer kostnads- och kapitaleffektiva och öka värdeskapandet inom affärsområdet Professional Hygiene.