” Växande plastmotståndet ger kartongindustrin ett uppsving.”

Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef för Stora Enso, till höger och Stefan Löfven, Sveriges statsminister vid Innovationsrådets möte i Rosenbad. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

- Skogsindustrin har inte råd att låta bli att forska och utveckla. Innovation och att hitta nya möjligheter att använda skogen är livsviktigt för industrins fortlevnad. Finland och Sverige har både skog och en framstående forskning kring skogen, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet, HBL.

– Vi har ett klart försprång här och det ska vi behålla, säger Sundström.

Betecknande för den snabba förändringen inom skogsindustrin är att Stora Enso ännu för drygt tio år sedan fick omkring 70 procent av sin omsättning från olika pappersprodukter. I dag är andelen nere i 30 procent. Det har visserligen inneburit nedlagda pappersmaskiner och mindre produktion, men det har också inneburit en omställning till nya produkter, till investeringar i kartong och massa och nya varor hos sågverken.

Digitaliseringen och handeln på nätet har inneburit att efterfrågan på kartong som transportmaterial ökat stort. Men kartongen är bara ett av Stora Ensos växande områden.

– Allt kan göras av träfiber, säger Sundström.

I Finland planeras just nu flera bioraffinaderier, både med inhemska intressenter och med kinesisk finansiering.

Stora Ensos vd ser inget fel på de planerna, så länge det är massaprodukter och restprodukter från skogen som används. Skogsråvaran ska användas där den marknadsmässigt är till störst nytta, förklarar Sundström.

Det är inte bara konsumenterna som blivit medvetna, enligt Sundström, om plastproblemet.

- Stora varumärken vill också ha bort plasten och ersätter den med kartong. Här gäller det att kunna erbjuda goda förpackningsalternativ och att ligga i framkant i produktutvecklingen. Sundström konstaterar att stora kunder ofta vill ha mer än en leverantör, men har man varit först med att ta fram en ny produkt är man också den första kunden vänder sig till när den vill ha något nytt, säger Stora Ensos vd till HBL.

Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström säger till Hufvudstadsbladet att det ökade motståndet mot plast ger kartongindustrin ett uppsving.

När det gäller forskning och produktutveckling kring produkter av trä, cellulosa och andra skogsprodukter betecknar Stora Ensos vd Finland och Sverige som ledande länder.