ACA Systems visade nästa generations ACAV viskositetsmätare på PulPaper-utställningen

- Syftet är att förbättra produktutvecklingen och kvalitetskontrollerna när det gäller tillverkning av bestruket papper, som belagts med fyllnadsmedel för att förbättra papperets tryckegenskaper, förklarade Vesa Kukkamo i samband med sin presentation på mässan. Foto: Markku Björkman
ACAV:s nästa generations viskositetsmätare, ACAV AX100, visades upp på Pulpaper-mässan i Helsingfors. Foto: ACAV Systems Oy

Vid årets PulPaper-utställning i Helsingfors presenterade ACA Systems företagets nästa generations viskositetsmätare, ACAV AX100, för att optimera beläggningsförmågan.

I många tillämpningar är viskositeten en viktig parameter för ett framgångsrikt resultat. En viskositetsmätare är ett instrument som används för att mäta viskositeten hos beläggningsdispersionerna under specifika skjuvhastigheter. Enligt tillverkaren kan en viskosimeter med en kapillärmätare analysera snabbt skjuvhastigheter på beläggningsrecept vid upp till> 1.000.000 1 / s. Med detta kan användaren få riktig information om beläggningsförhållanden.

Beläggningar är reologiskt komplexa material. Deras viskositet är starkt beroende av beläggningsrecept. Moderna höghastighetscoatrar genererar skjuvhastigheter> 1 000 000 1 / s. Andelstakten är ett mått som används för att beskriva vätskeflödet genom en kanal. Mer specifikt är delhastigheten den hastighet vid vilken hastigheten hos en vätska under skjuvning ändras genom dess tjocklek, även känd som sin hastighetsgradient.

 ACAV AX 100 mäter viskositeten vid aktiesatser> 1.000.000 1 / s medan andra viskosimetrar som vanligen används inom industrin visar endast viskositetsdelen med låg skjuvning och kan vara extremt vilseledande när det gäller beläggningsprestanda.

 Källa: ACA Systems Oy