FSC vill begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel

Foto: Gerhard Elsner/Wikimedia Commons

FSC (Forest Stewardship Council) har släppt en ny policy för användning av bekämpningsmedel som trädde i kraft den 1 augusti.  

Syftet är att avskaffa användningen av de farligaste kemiska bekämpningsmedel, främja bästa praxis för att minimera riskerna för människors hälsa och miljön vid användning av kemiska bekämpningsmedel samt att minska den totala volymen och antalet kemiska bekämpningsmedel.

Den nyligen reviderade policyn innehåller två viktiga ändringar:

- Riskbedömning av bekämpningsmedel. Den reviderade policyn inför en riskbaserad strategi för att identifiera om ett bekämpningsmedel är giftigt för miljön och människor i den lokala miljön genom miljö- och sociala riskbedömningar.

- Undantag. Det finns ingen undantagsprocess för användning av FSC förbjudna mycket farliga bekämpningsmedel. De kan inte användas i FSC-certifierade områden utom i en nödsituation eller efter myndighetsbeslut.