Sveaskog drar igång en ny försäljningsomgång

Foto: Sveaskog

Sveaskog drar igång en ny försäljningsomgång av fastigheter. Totalt rör det sig om elva skogsfastigheter – från Kiruna till Dalarna – som läggs ut till försäljning. Fastigheterna varierar i storlek, från 224 hektar till drygt 2000 hektar.

Försäljningarna sker inom det så kallade "markförsäljningsprogrammet", ett uppdrag Sveaskog har fått från riksdagen och som syftar till att stärka det enskilda skogsbruket. Försäljningen av markområden kommer pågå till dess att tio procent av den areal bolaget hade 2002, vid bolagets bildande, är såld.