Nu sjunker priserna på magasinpapper  

Foto: Adam63/Wikimedia Commons

Efter att ha nått en topp i början av året började priserna på magasinpapper i Europa sjunka igen. Det skriver branschsajten Euwid som hävdar att den strukturella nedgången för tryckpapper drabbar alla segment och då särskilt magasinpapper. Priserna för LWC- och SC-papper i Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien ligger nu till och med under prisnivån före höjningen december 2018.

Enligt experter som Euwid talat med är ett stort utbud tillsammans i kombination med lägre efterfrågan de främsta orsakerna till prisnedgången. Dessutom tror vissa att de höga priserna som pappersleverantörerna pressade igenom i januari 2019 har påskyndat marknadsnedgången.

Pappersleverantörer hoppas på åtgärder för att begränsa produktionen, enligt Euwid.