Skogindustrijätte kan säljas och avnoteras

Kanadensiska Canfor Corporation – ett av världens största skogsindustriföretag och majoritetsägare av svensk Vida Group – har fått ett uppköpserbjudande av delägaren Great Pacific Capital Corporation. Spekulanten vill avnotera Canfor från Torontobörsen har erbjudit sig att köpa sig att köpa samtliga utestående aktier i företaget för 16 dollar per aktie. Great Pacific Capital Corporation äger för närvarande 51 procent av Canfor.

Canfor bekräftar att de fått ett ”oönskat och icke-bindande” uppköpserbjudande.

Enligt Great Pacific skulle en avnotering av Canför innebära betydande minskningar av administrativa kostnader och möjliggöra en återinvestering av det kapitalet i företagets verksamhet.

Canfor tillverkar träprodukter och avsalumassa (NBSK) vid tre fabriker med en sammanlagd kapacitet på 1,1 miljoner ton och kraftpapper med en kapacitet på 140 000 ton. Företaget har nyligen fått in en fot på den europeiska marknaden genom förvärvet av en majoritetsandel på 70 procent i svenska Vida Group.