Avverkningsanmälningarna ökade i juni

Foto: Skogsstyrelsen

Efter en svacka under juni ökade skogsägarnas intresse för att avverka kraftigt under juli månad. Det visar Skogsstyrelsens statistik. Den areal som anmälts för avverkning i juli var den största på 9 år. En orsak kan vara att skadeangreppen av granbarkborre orsakade högre aktivitet i skogsbruket trots semesterperiod.

Den totala anmälda arealen i juli i hela landet uppgick till 21 644 hektar, vilket är den högsta noteringen sedan 2010 och den näst högsta sedan 2006.

Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom Götaland, som hade en marginell minskning (1 procent). I Norra Norrland ökade den anmälda arealen med 9 procent och uppgick till 5 710 hektar. I Södra Norrland var ökningen 7 procent och uppgick till 5 967 hektar och i Svealand var ökningen 6 procent och uppgick till 5 206 hektar. Det är de högsta noteringarna i juli månad för Norra Norrland på 8 år och för Södra Norrland och Svealand på 9 år.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 11 av 21 län. I Södermanlands län mer än fördubblades den anmälda arealen till 770 hektar, vilket är den högsta nivån på 13 år. Även Västerbotten noterade den högsta noteringen för anmäld avverkningsareal på 13 år (3 504 hektar). I Västmanlands län dubblerades arealen till 350 hektar. Anmälningarna ökade även betydligt i Gotlands län jämfört med juli föregående år – från 18 hektar 2018 till 138 hektar i år.