Atab får order på två flisscanner till massabruk

Bild: Mantex

Mantex samriskbolag Andritz Technology AB, ATAB, har fått en order på två stycken Flow Scanner XL från Andritz för installation på ett större massabruk utanför Sverige. Installation och driftsättning skall ske inom 20 månader och ATAB har rätt att fakturera en del av ordern i förväg.

– Det här är en viktig referensorder eftersom det handlar om ett mycket stort massabruk av det slag som det byggs ett flertal av i världen just nu, säger Mantex vd Max Gerger, i ett pressmeddelande.

Ordern är lagd av det österrikiska företaget Andritz och är del av en större beställning från det aktuella massabruket.

Sedan samriskbolaget ATAB bildades våren 2018 är det ATAB som utvecklar och säljer Flow Scanner.

– Tanken med att lägga vår Flow Scanner i ett samriskbolag ägt ihop med ANDRITZ var just att det skulle ge oss betydligt bättre möjligheter att marknadsföra och sälja produkten, säger Max Gerger. – - Den här affären är ett bevis för att upplägget fungerar som det var tänkt, tillägger han.

Den aktuella kunden är ett stort pappersmassabruk med behov av att kunna hantera betydande mängder flis. De beställda scannrarna är därför av modell XL, extra stora, och kommer att anpassas på plats för att klara att mäta de större flismängder som det blir frågan om när det handlar om bredare transportband och större flöden av träflis. Installation och drifttagning skall enligt avtalet ske inom 20 månader.