Metsä Board vill ändra miljötillståndet för ny sodapanna

Foto: Metsä Board

Igår meddelade Metsä Board att förprojektering av första fasen för den planerade uppgraderingen av massabruket i Husum kommer att påbörjas. Första fasen omfattar en ny sodapanna och en ny turbin.

Metsä Board uppskattade att beslutet gällande den planerade investeringen skulle fattas tidigast under fjärde kvartalet 2019. Antagandet baserades på att den nya sodapannan skulle kunna operera inom ramen för gällande miljötillstånd.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, har nu beslutat att den planerade nya sodapannan kräver ändring av nuvarande tillstånd. Metsä Board påbörjar därför omedelbart arbetet med ansökningsprocessen. Liknande processer i Sverige tar normalt mellan 6 och 12 månader.

Baserat på Länsstyrelsens beslut uppskattar Metsä Board nu att det slutgiltiga investeringsbeslutet för uppgraderingens första fas, tidigast kommer att kunna fattas under andra kvartalet 2020.