Årsstopp på Billerud Korsnäs Karlsborg

Foto: BillerudKorsnäs

Inom kort inleds det årliga underhållsstoppet vid BillerudKorsnäs produktionsanläggning i Karlsborg. För att säkerställa drift och säkerhet så utförs närmare 2000 åtgärder under produktionsuppehållet.

Samtliga BillerudKorsnäs produktionsanläggningar stoppas för ett större underhåll en gång årligen. Denna gång stoppas anläggningen på Karlsborg under vecka 34-35 för bland annat inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning. Bland annat inkopplas och driftsätts ett nytt tvättfilter i fiberlinjen och en ny indunstningseffekt i samband med årets stopp. Åtgärderna genomförs för att stärka driftsäkerheten då färre störningar ger en säkrare produktion, både vad gäller arbetsmiljön för medarbetare och leverans av papper samt massa till kunder världen över.

Under underhållsstoppet rör sig ett stort antal anställda och entreprenörer i och omkring fabriksområdet och säkerheten har högsta prioritet. Innan arbeten får påbörjas genomförs säkerhetsutbildningar för alla entreprenörer. Dagligen genomförs samordningsmöten och skyddsronder. Utöver det utförs även slumpvisa drog- och alkoholtester för medarbetare och entreprenörer.

 - Viktigast av allt är att det blir ett säkert stopp. Det är många personer på plats och många arbeten som ska utföras och därför läggs mycket tid på planering och förberedelser. Bra lagarbete och kommunikation är kritiskt för att stoppet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Det blir en intensiv period för hela bruket men vi är väl förberedda och ser fram emot att förbereda anläggningen för kommande driftperiod, säger Mattias Brännström, underhållschef på Karlsborgs produktionsanläggning.

 Fördubblad personalstyrka För att alla arbeten ska hinnas med så kommer den ordinarie personalstyrkan på 400 personer att förstärkas med cirka 500 entreprenörer som anlitats för att utföra arbeten under stoppet.