Björkbark kan ha hybrofoberande effekter

Foto: Michael Apel/Wikimedia Commons

Enligt professor Bjarne Holmbom från Åbo Akademi kan björkbark ge pappersytan hydrofoberande effekter. Det skriver MoRe Research som nyligen tog del av Holmboms forskning kring björkbarkens potentiella användningsområden.

Suberin är ett korkämne som finns lagrat i barken och som massaindustrin använder som specialpolymerer. Det liknar till strukuren lignin men innehåller också starkt hydrofobiska alifatiska fettsyror och är den mest kända motståndskraftiga biopolymeren.

Betulin finns i näverns korkskikt i form av triterpenen betulinol, en sorts terpentin som ger nävern dess vita färg. Betulin skyddar trädet mot svampar och bakterier och används idag inom kosmetikaindustrin.