Sammanfallande årsstopp stryper massaproduktionen

Foto: Metsä Board

 Metsä Board har planerat in flera årsstopp vid sina massabruk i höst, under veckorna 36 till 40. Det innebär att massaproduktion vid Metsäs bruk temporärt minskas med 75 000 ton jämför med normal produktion

I Rauma i Finland stängde anläggningen vecka 36. I Kemi planeras underhållstoppet vecka

 Planerade underhållsstängningar minskade Metsä-massaproduktionen med 75 000 ton vecka 38 och i Husum veckorna 38–40.

Under hösten kommer också massabruken i Joutseno och Kaskinen ha sina revisionsstopp.