Producentpriserna sjönk i augusti

Pernilla Wahlman/TT: Bland annat lägre priser på pappersvaror bidrog till den nedåtgående prisutvecklingen på exportmarknaden, enligt SCB. Arkivbild.

Producentpriserna sjönk med 0,5 procent i augusti jämfört med i juli, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med augusti i fjol steg priserna 1,4 procent.

På exportmarknaden sjönk priserna 0,9 procent jämfört med i juli. Förändringen i årstakt var dock en ökning med 1,4 procent. Importpriserna sjönk 1,2 procent jämfört med månaden före, och sjönk 0,2 procent i årstakt.

"På importmarknaden bidrog främst lägre priser på råolja till nedgången. På exportmarknaden var det i stället lägre priser på övriga maskiner, papper och pappersvaror samt kemikalier och kemiska produkter som gav upphov till den nedåtgående utvecklingen", skriver SCB i ett pressmeddelande.

Prisnedgångarna dämpades av högre elpriser.

Priserna på hemmamarknaden sjönk 0,2 procent under augusti medan förändringen i årstakt var en ökning med 1,4 procent.