Södra Cell delas upp i två produktområden

Foto: Södra

Södra Cell International kommer delas in i två produktområden: Paper pulp och Bioproducts. Tanken är att förstärka Södras position på marknaden som förstklassig leverantör av pappersmassa och samtidigt öka den underliggande intjäningsförmågan vad gäller nya produkter. Förändringen träder i kraft idag den 1 oktober.

 

Henrik Wettergren, som just nu är t.f. chef för Södra Cell International, kommer att leda det fortsatta arbetet inom pappersmassaområdet. Produktområdet för pappersmassa kommer att heta Södra Cell International.

 

– Henrik är väl rustad för uppdraget med en ekonomiutbildning med inriktning på marknadsföring, samt en MBA vid Handelshögskolan i Stockholm. Henrik har mångårig erfarenhet inom området och en stor affärsmässighet. Genom att Henrik har varit verksam inom försäljning av pappersmassa under många år har han mycket god kännedom om marknaden och våra kunder, Magnus Björkman, affärsområdeschef Södra Cell. 

Vid sidan om pappersmassaområdet kommer ett nytt produktområde att bildas: Södra Cell Bioproducts. Inom det nya området kommer övriga bioprodukter som kommer från Södras massabruk att marknadsföras och säljas, detta inkluderar dissolvingmassa.

 

Johannes Bogren, nuvarande Technical Product Director kommer att leda detta arbete. Johannes är teknisk doktor i skogsindustriell kemiteknik på Chalmers, och har även en utbildning inom ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

 

– Johannes har varit delaktig under hela utvecklingen av dissolvingmassa vid bruket i Mörrum. Han kommer därför även att ta med sig denna produkt in i det nya produktområdet. Johannes har stor innovationskraft och har tagit Södras kundsamarbeten för dissolvingprodukterna till en ny nivå, säger Magnus Björkman.

 

Både Henrik Wettergren och Johannes Bogren kommer att rapportera till affärsområdeschef Magnus Björkman och ingå i Södra Cells ledningsgrupp.