Här omvandlas slam till biobränsle

Foto: Stora Enso

Det svenska företaget C-Greens första industriskaliga anläggning är nu på plats på Stora Ensos bruk i finska Heinola för att omvandla bioslam till biokol, som kommer att användas som biobränsle i brukets egna värmepanna och för att värma staden Heinola.

Slam är ett svårlöst problem som dyker upp i industrin, jordbruket och i kommunala reningsverk som en biprodukt från olika processer. Slam är mycket blött, upp till 85 procent vatten, och kan innehålla miljöskadliga ämnen vilket gör hanteringen problematisk. Dessutom släpper slam ifrån sig stora mängder växthusgaser, metan och lustgas, när den bryts ned biologiskt.

Företaget C-Green har utvecklat en egen innovativ och energieffektiv process som kan omvandla stora mängder slam till biobränsle. C-Greens lösning gör att fossilbaserade bränslen kan ersättas med biobaserade bränslen. Processen bygger på en teknik som kallas hydrotermisk karbonisering och som i princip kopierar naturens normala sätt att bryta ned komplexa organiska föreningar till kol. Resultatet är ett torrt och rent biokol som fungerar utmärkt som biobränsle.