Kanadensiska Domtar stänger två pappersmaskiner

Foto: Domtar

Det är tuffa tider för tryckpappersproducenter. Den vikande efterfrågan på grafiskt papper får den kanadiska massa- och papperstillverkaren Domtar att krympa kostymen. Företagen meddelade nyligen stängningen av två pappersmaskiner som tillverkar obestruket träfritt papper. Samtidigt kommer företaget att öka massa- och fluffproduktionen.

Stängningen av den ena pappersmaskiner berör ett bruk i Ashdown, Arkansas, USA, och cirka 100 anställda. Det andra pappersbruket ligger i Port Huran i delstaten Michigan. Tillsammans har de två maskinerna en kapacitet på 185 000 ton obestruket träfritt papper.  

Ashdown-fabriken kommer att fortsätta tillverka obestruket finpapper på en maskin samt massa. Där kommer man också öka produktionen av barrmassa och fluff.  Enligt Domtar har Ashdown en av världens största fluffmassamaskiner, som är så flexibel att den kan tillverka barrmassa beroende på marknadsförhållandena.