Skogsindustrin i centrum i svenska paviljongen på Expo2020

Foto: Skogsindustrierna

Under världsutställningen Expo2020 i Dubai, som öppnar i oktober 2020, kommer den svenska paviljongen att visa upp det främsta inom samskapad innovation, hållbarhet och teknik som landet har att erbjuda. Inramningen blir en annan av Sveriges starka grenar: skogen.

Paviljongen har fått namnet ”The Forest” och är utformad både in- och utvändigt av stammar, gläntor, kojor och stubbar.

Skogsindustrierna med Svenskt Trä samt Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra är gemensamt partner till den svenska paviljongen för att lyfta skogsnäringens betydelse för Sverige och inspirera om det ansvarsfulla skogsbruket och den cirkulära bioekonomins roll i en global hållbar utveckling.

– Det är fantastiskt roligt att regeringen beslutat att skogen och produkter från ansvarsfullt brukade svenska skogar ska ha en så framträdande roll i paviljongen och i hur Sverige beskrivs! Vi vill inspirera andra länder och fördjupa samarbeten i den globala omställningen som är nödvändig i klimatarbetet, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna.