Bättre än väntat för Metsä Board

Foto: Metsä Board

Finska Metsä Board går mot strömmen och levererade ett bättre resultat än väntat för tredje kvartalet förra veckan. Det jämförbara rörelseresultatet väntas bli 42 miljoner euro i det tredje kvartalet, 1 miljoner euro mer än andra kvartalets resultat.

Det är bättre än Metsä Boards egen prognos. I samband med halvårsrapporten flaggade företaget nämligen för att jämförbara rörelseresultatet skulle bli svagare i det tredje kvartalet än det andra.

Enligt Hufvudstadsbladet är det positiva resultatet en effekt av högre leveranser av kartong samt lägre priser för vedråvaran.

Resultatet för helåret väntas dock påverkas negativt av låga massapriser och säsongsmässigt lägre efterfrågan på kartong under fjärde kvartalet, enligt Metsä Boards prognos.