Stort sug efter lövtimmer i granbarkborrens spår

Foto: Sveaskog

Lövindustrierna efterfrågar mer råvara. Samtidigt utsätts våra granskogar för påfrestningar i form av granbarkborrar och andra faktorer. Enligt Sveaskog undrar nu många skogsägare om de ska plantera gran igen efter avverkning eller välja andra alternativ.

- Just nu har vi stor efterfrågan på björktimmer, både hos våra svenska kunder och internationellt. Samtidigt ser vi hur många skogsägare börjar intressera sig för att odla andra trädslag än gran i spåren efter stormar och granbarkborrar. Vi vill bidra med ökad kunskap och stöd kring vilka trädslag som kan komma ifråga och hur man skapar lönsamhet kring dessa på sin fastighet, säger Jonny Carlsson, virkesköpare och kundansvarig för Sveaskogs lövtimmerkunder i södra Sverige.

Därför arrangerade Sveaskog nyligen en skogsdag på temat löv och lönsamhet, där skogsägare bjöds in till godset Göksholm utanför Örebro på exkursion.

– Vi tittade på planterad björk, ett framröjt askbestånd, lärkbestånd, självsådd björk och hur man sköter dessa. Vi hade även en punkt där vi tittade på gallring av björk. Göksholm är ett spännande exempel för de var tidigt ute med att satsa på andra trädslag än gran, som annars är vanligast i svenskt skogsbruk idag, säger Jonny.