Ny forskning visar stora läsfördelar med trycksaker

Foto: Intergraf

Läsning på papper möjliggör djupare förståelse och koncentration, ordförråd och minne. Det visar en nyligen genomförd metastudie som Intergraf, den europeiska branschorganisationen för print-branschen, tagit del av. Intergraph uppmanar därför beslutsfattare att säkerställa att trycksaker fortsatt får en viktig roll inom utbildningsväsendet.

Även om användningen av digitala enheter för läsning fortsätter att öka, avslöjar den nya forskningen att läsförståelsen är bättre när man läser från papper. Metastudien bestående av 54 separata studier med mer än 170 000 deltagare pekar på att förståelsen för långa informationstexter är större vid läsning på papper än på skärmar, särskilt under tidspress.

Studien fann också att läsare tenderar att överskatta sin förståelse när de läser på skärmar jämfört med läsning av trycksaker, särskilt under tidspress, vilket leder till att de skummar igenom text och blir mindre koncentrade.

I motsats till en allmänt spridd uppfattning fann studien att skärmarnas underlägsna effekter (”inferiority effects”) på så kallade "digitalt infödda" har ökat snarare än minskat över tid, oavsett åldersgrupp och tidigare erfarenhet av digitala miljöer.