Ahlstrom-Munksjö möblerar om i ledningsgruppen

Foto: Copyright Ahlstrom Munksjö Group

Markus Westerkamp, ​​förnärvarande Vice President för verksamheten Food Packaging, inom affärsområdet Specialties, utnämns till Executive Vice President för affärsområdet Advanced Solutions och medlem av koncernledningen från och med 1 januari 2020. Markus har varit anställd i företaget sedan 1995 och innehaft flera befattningar inom affärsverksamheten, produktionen och fabriksledningen.

Omar Hoek, nuvarande Executive Vice President för affärsområdet och medlem av koncernledningen, har beslutat att lämna Ahlstrom-Munksjö för att fortsätta karriärmöjligheter utanför företaget. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till slutet av året.

Hans Sohlström, VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö, välkomnar Markus Westerkamp till koncernledningen: ”Markus är ett utmärkt val för att utveckla och växa vår Advanced Solutions verksamhet ytterligare i den nya organisationen. Han är en högt ansedd ledare och välkänd för sitt resultatorienterade och inkluderande arbetssätt. Samtidigt vill jag tacka Omar för hans värdefulla bidrag till företaget genom åren och under den intensiva affärsomvandlingen.”

Den nya affärsområdestrukturen från och med 1 januari 2020

Ahlstrom-Munksjös organisationsstruktur, rapporteringssegment och affärsledare från 1 januari 2020:

• Affärsområde Filtration and Performance Solutions, Executive Vice President Daniele Borlatto

• Affärsområde Advanced Solutions, Executive Vice President Markus Westerkamp

• Affärsområde Industrial Solutions, Executive Vice President Dan Adrianzon

 

• Affärsområde Food and Technical Solutions, Executive Vice President Robyn Buss

 

• Affärsområde Decor Solutions, Executive Vice President Tomas Wulkan