135 anställda kan få lämna Stora Enso

Foto: Stora Enso

Stora Enso planerar organisatoriska förändringar inom divisionen Paper efter konverteringen av Uleåborgs bruk i slutet av 2020. Den planerade förändringen skulle kunna leda till en minskning med som mest 135 anställda inom divisionen Paper.

Förändringarna syftar till att öka konkurrenskraften och säkerställa effektiv kundservice efter konverteringen av Uleåborgs bruk till produktion av kraftliner för förpackningar. De skulle främst påverka kommersiella funktioner och driftsupport och leda till en minskning med som mest 135 anställda inom divisionen Paper vid slutet av 2020.

Den nya organisatoriska strukturen beräknas vara färdigställd under det första kvartalet 2021. Övergången till den nya organisationen kommer att ske stegvis för att säkerställa god kundservice, enligt Stora Enso.

Inga beslut angående den planerade organisationen eller uppsägningar kommer att fattas innan MBL-förhandlingarna har avslutats.