Södra ställer sig bakom Trafikverkets upprop om hållbara hastigheter

Foto: Södra

Södra ställer sig bakom Trafikverkets upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter. Att värna om trafiksäkerheten, miljön och bättre arbetsförhållanden i transportsektorn är några av syftena bakom uppropet.

 

– Som en aktör med många transporter i verksamheten ser vi det som en självklarhet att ta vårt samhällsansvar och skriva under uppropet. Det är en viktig signal till hela branschen att ta detta på allvar, säger Anders Ripström, inköpschef för logistik och transport i Södra.

 

Uppropet syftar till att tydliggöra kraven på hållbara hastigheter och möjliggöra bättre uppföljning av dessa. Hållbara hastigheter handlar om hastigheter som följer rådande hastighetsbegränsningar, är anpassade till övriga förutsättningar i trafiken, som inte gör avkall på egen eller andra trafikanters trafiksäkerhet och som samtidigt bibehåller leveranskvaliteten.

 

– Vi är positiva till initiativet av flera anledningar. Utöver det självklara om ökad säkerhet i trafiken så bidrar lägre hastigheter även till minskade utsläpp. Vi arbetar aktivt med att minska utsläppen bland våra transporter för att i slutändan göra dem fossilfria till 2030. Uppropet går i linje med detta och är därmed något vi vill vara en del av, säger Roger Virdelo, strategisk inköpare för logistik och transport i Södra. 

 

Nästa steg i arbetet blir att inleda ett utvecklingsarbete och ta fram systemstöd som kan följa upp att transporter sker inom satta hastighetsgränser.