”Fastighetsnära insamling – en katastrof för svenskt returpapper”

Foto: Simon Matthis

Skogsindustrierna riktar stark kritik till implementeringen av fastighetsnära insamling av avfall. Naturvårdsverket borde fokusera på det som inte fungerar i dagens insamling istället för att riva ner fungerande cirkulära system, menar man.

 

– Implementeringen av fastighetsnära insamling är närmast en katastrof för returpapper i Sverige. Dagens insamlingssystem med 90 procents insamlingsgrad är bevis på att vi har ett system som fungerar. För det insamlade materialet finns det också en efterfrågan idag, trots att denna marknad är kraftigt konkurrensutsatt, säger Kai-Yee Thim, produktdirektör på Skogsindustrierna.

 

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att implementera fastighetsnära insamlingssystem. I verkets vägledningar för producenterna, som ska ansvara för och finansiera insamlingen, finns inget som pekar på att den nya bostads- och kvartersnära insamlingen kommer öka insamlingsgraden av biobaserade material.

 

– Vi konstaterar att effekterna kommer bli ökade kostnader för att samla in och producera returpapper. Detta i kombination med att volymen av tidningspapper minskar, kommer att slå ut efterfrågan på svenskt returpapper, säger Kai-Yee Thim. Vi borde lägga resurser på att det som inte fungerar i dagens insamling istället för att riva ner fungerande cirkulära system.