Returpappersmarknaden krymper snabbt

Foto: H0005/Wikimedia Commons

Kinas kraftigt minskade import av returpapper slår hårt mot returpappersexportörer i Europa. I Nederländerna lägger företaget Winfibre ned en anläggning med 25 anställda. Ett annat nederländskt företag, ACN, som levererat returpapper till Nine Dragons i Kina, stängde sitt Rotterdam-kontor nyligen. Fler returpappersexportörer kan tvingas dra ner på verksamheten.

Nedläggningarna är en direkt konsekvens av de skärpta reglerna för import av returpapper i Kina som i sin tur motiveras av strängare miljölagar.

2017 importerade Kina omkring 25 miljoner ton returpapper. Siffran sjönk under 2018 till bara 17 miljoner ton, enligt Euwid.

Källa: Euwid