Europas mest digitaliserade flisfabrik – det är visionen i Mönsterås

Foto: Södra

Renseriet (flisfabriken) i Mönsterås ska vara Europas mest digitaliserade innan 2020 är slut. I alla fall om planerna går i lås och hittills är man på god väg.

- Vi har infört flera digitala verktyg och har tack vare detta bättre kontroll på ved- och fliskvaliteten, färre produktionsstörningar och en säkrare arbetsmiljö, säger Johan Sjögren, produktionschef för flis och biobränsle.

Processtekniker Linda Almqvist styr kranarna direkt från manöverrummet med hjälp av VR-teknik.

Syftet med den digitala resan är just att hitta effektivare och säkrare lösningar samt nå högre precision i arbetet.

Vedråvaran står för cirka 70 procent av särkostnaderna vid ett massabruk. Därför finns det mycket stora värden att spara genom att ha god kontroll och styrbarhet på ingående råvara samt processen att barka och hugga flis.

Ett exempel på tekniksatsningen är att man infört VR för att kunna fjärrstyra kranar direkt från manöverrummet. Investeringarna rör också bland annat processövervakning, kvalitetsstyrning och uppföljning.

– Flera andra har också installerat delar av de system vi investerar i, men vi har inte hittat någon som har satsat på hela flödet på samma sätt som vi, från kontroll på vedkvaliteten som matas in i processen till barkningsförloppet, huggningen av flis samt fliskvaliteten. I helhetsgreppet ingår också att vi samarbetar nära mellan drift och underhåll. Dessutom satsar vi på att kompetensutveckla process- och underhållstekniker i den nya tekniken, säger Johan Sjögren.

Kommer ni att nå målet?

– Ja, vi har några utmaningar framför oss, men om arbetet fortsätter enligt plan kommer vi att nå målet nästa år, säger en hoppfull Johan Sjögren.