Stora Enso lanserar en förnybar kartongtub för kosmetikaförpackningar

Foto: Stora Enso

Stora Enso lanserar en tub i kartong för kosmetika som ett nytt klimatvänligt alternativ till plasttuber. Kartongtuben är lämplig för hudkrämer.

Stora Enso tillverkar själva behållaren av kartong med fettåligt barriärskikt, vilket gör den lämplig som primärförpackning för hudkrämer. Idag kan tubtillverkning av kartong minska användningen av plast med 70 procent jämfört med plasttuber, enligt Stora Enso. Stora Enso utvecklar även biokompositmaterial som i framtiden kan ersätta plastkorken och tubmynningen.

 

– Vi ser en ökad efterfrågan på nya innovativa lösningar i återvinnbara material inom kosmetika-branschen. Den här tuben är ett bra exempel på hur vi tillsammans med kunderna och deras leverantörer driver på innovationer för att ta fram förpackningar för framtiden. Kartongtuben kommer att ge kosmetikavarumärken som vill tilltala miljömedvetna konsumenter ett konkurrenskraftigt nytt alternativ, säger Henna Paakkonen-Alvim, Vice President, Innovation, Stora Enso Consumer Board division.