Prisras på returpapper

Sedan början av året har priset på returpapper från kartong och papper störtdykt – med 50 procent. Detta som en direkt följd av Kinas nya hårda policy när det gäller återvunna material, vilket omfattar alltifrån papper till metaller och plast.

Policyn slår särskilt hårt mot Europa där det producerar mer returpapper än det förbrukas. Överskott på 8 miljoner ton returpapper har tidigare till största delen skickats till Kina, men de nya tröskelvärdena på mycket lägre orenheter i returpapperet än tidigare gör att återvinningsföretagen måste se sig om efter nya marknader. En sådan är Indien, men den marknaden motsvarar inte tappet på den kinesiska marknaden. Det gör inte heller den ökade konsumtionen i Europa i spåren av den blomstrande e-handeln.
Återvinningsföretag av bland annat PET-flaskor ställer nu hoppet till ökad återanvändning i Europa.

Källa: RFI