Valmet ska leverera ny sodapanna till Husums bruk

Foto: Valmet

Valmet och Metsä Board har tecknat ett avtal om den planerade uppgraderingen av Husums massabruk i Sverige. Leveransen omfattar en ny sodapanna och en uppgradering av den befintliga indunstaren med en ny superkoncentrator. Avtalet är villkorat så att Metsä Board fattar sitt slutliga investeringsbeslut efter att ha erhållit miljötillstånd, vilket uppskattas ske tidigast under andra kvartalet 2020.

 

Ordern ingår i Valmets orderingång för fjärde kvartalet 2019. Värdet på ordern uppges inte. Projekt i denna storlek och omfattning uppgår i regel till cirka 100-150 miljoner euro. Utrustningen planeras vara i drift i slutet av 2021.

 

– Den planerade investeringen i sodapannan kommer att minska brukets energikostnader, förbättra tillförlitligheten i produktionen och förkorta det årliga underhållsstoppet. Den egna elproduktionen, som helt baseras på förnybar biomassa, kommer att dubblera och öka integratets självförsörjningsgrad beträffande el till över 80 procent. Investeringen skulle vara ett väsentligt steg för att ta oss mot vårt mål om 100% fossilfria fabriker. Valmet valdes till leverantör av sodapannan och förbättringar av indunstningsanläggningen på grund av de goda erfarenheter vi haft av dem under årens lopp, säger Ari Kiviranta, Senior Vice President, Development, Metsä Board Oyj.

 

– Våra senaste liknande projekt har gett oss bra referenser för vår sodapanne- och indunstningsteknik samt för vår förmåga att genomföra projekt. Vi kan svara mot Metsä Boards behov av bättre energieffektivitet och tillförlitlighet med vår högeffektiva panna- och indunstningsteknik samt vårt stöd för lösningar med industriellt internet”, säger Jussi Mäntyniemi, Vice President, affärsenheten Recovery, Valmet.

Valmets leverans omfattar en högeffektiv sodapanna med en kapacitet på 4 300 tTS/d  (ton torrsubstans per dag) och som ersätter två gamla sodapannor. Sodapannan har flera högeffektetsfunktioner, såsom höga ångegenskaper och en patenterad värmeåtervinning från rökgasen till förbränningsluften.

Pannan har konstruerats att uppfylla stränga utsläppskrav med ett luftsystem i flera plan för att optimera förbränningen vilket ger låga NOx-halter och partikelutsläppen avlägsnas med Valmets egen elektrostatiska utfällningsteknik (ESP). Valmet kommer att leverera kringutrustning till sodapannan inklusive elinstallationer och instrumentering.

 

Uppgraderingen av de befintliga indunstarna med en TUBEL Super Concentrator kommer att öka slutliga torrhalten i svartluten och därigenom öka ångproduktionen i sodapannan. Den öppna konstruktionen i Valmets TUBEL-teknik eliminerar tilltäppning av rör och ger bästa möjliga mekanisk tillförlitlighet. ​

 

Dessutom omfattar leveransen Valmets plattform för industriellt internet med anslutning till Performance Center-tjänster och för att möjliggöra tillämpningar som ger mervärde i framtiden.

Metsä Board Husum är ett integrerat kartong- och massabruk som producerar falskartong av färskfiber, vit kraftliner samt blekt marknadsmassa..