PulpEye får stororder från kanadensiskt massabruk

Foto: PulpEye

Örnsköldsviksbaserade PulpEye har fått en order på att installera sitt PulpEye-system på ett stort kanadensiskt massabruk, BCTMP och timmertillverkaren Millar Western.

Det är den nionde PulpEye-installationen i Kanada som, enligt PulpEye, visar att PulpEye-tekniken är väl etablerad i den kanadensiska massaindustrin.

 – Kanada är en viktig marknad för oss eftersom det är ett av de största massa- och pappersproducerande länderna i världen, säger Lars Norin, PulpEye Canada.

PulpEye är en mätteknik som främst används för att få jämnare massakvalitet i massafabrikernas produktion och bidrar till att minska energiåtgången. Med hjälp av en kamera blir fibrernas längd och form avläst väldigt snabbt.

– Forskningsstudier har visat att krill är den enda variabeln som har den starkaste kopplingen till pappers- eller kartongstyrka. Ju mer crill det finns på och runt fibrerna, desto starkare blir papperet eller kartongen. Genom att mäta mängden krill är det möjligt att förberäkna styrkan på papper och kartong och därmed definiera den raffinering som krävs för att optimera mängden krill, säger Lars Norin.