Domsjö Fabriker utvecklar ny polymer för pappers- och massaindustrin

Foto: Domsjö Fabriker

En framtida ny produkt ser snart dagens ljus i Domsjö Fabriker. Det är en polymer som i flytande form har sitt främsta användningsområde inom pappers- och massaindustrin. Ett grönt alternativ till syntetiska oljebaserade polymerer. Det skriver Domsjö Fabriker i ett pressmeddelande.

I januari påbörjas installationen av en demoanläggning för tillverkning av Ecohelix-polymer. Produkten har sitt ursprung i ett doktorandarbete vid KTH och sedermera ett scale-up företag. Forskaren bakom denna patenterade process och produkt är Petri Oinonen. I en tidigare mobil pilotanläggning har processen testats såväl hos Domsjö Fabriker som hos andra svenska bruk med framgångsrikt resultat.

I ett samarbete mellan Domsjö Fabriker och Ecohelix, skalas nu processen upp med hjälp av EU-medel. En mobil demoanläggning är under uppbyggnad. Den kommer att placeras inom Domsjö Fabriker och utgöra en produktionsanläggning i miniformat.

– Målsättningen med demoanläggningen är att verifiera såväl process som produkt. Vi tycker självklart att detta är spännande och vi har en stark tilltro till produkten. Vi ser gärna Domsjö Fabriker som en framtida leverantör av den råvara som behövs, kommenterar Björn Vedin, VD Domsjö Fabriker.

I Ecohelixprocessen binds procesströmmens hemicellulosamolekyler samman till en polymer. Procesströmmen tas från Domsjö Fabrikers kokeri och har idag inget annat användningsområde än att den eldas. På marknaden har den flytande polymeren sitt främsta användningsområde inom pappers- och massaindustrin där den kan användas vid sammanfogning av kartongskikt, bestrykning av papper och även som en barriär i livsmedelsförpackningar. Den kan även användas inom kosmetikaindustrin.

– Med sitt ursprung i ett hållbart och certifierat skogsbruk utgör den ett grönt alternativ till dagens syntetiska oljebaserade polymerer. Det kan i framtiden bli en värdefull produkt av något som vi idag eldar upp, fortsätter Björn Vedin.

I demoanläggningen fraktioneras procesströmmen. En delström tas tillvara i processen och den återstående delströmmen tas tillbaka till Domsjö Fabriker. Hur denna vätska kan nyttjas i Domsjö Fabrikers befintliga process kommer att utredas, men det finns indikationer på att den har en positiv inverkan.

Demoanläggningen kommer att köras under två år med start i augusti 2020. Produktionskapaciteten är 300 kg per vecka, en framtida produktionsanläggning skulle kunna tillverka 15 000 ton Ecohelix-polymer per år.

– Dess affärsvärde kommer att utredas under tiden men hittills ser allt mycket lovande ut, säger VD Björn Vedin.