Södra sänker virkespriserna

Berit Roald NTB/Scanpix/TT: Högt utbud och stora lager pressar priserna på virke. Arkivbild

Södra sänker priserna på barr- och lövmassaved och specialsortiment med 20 kronor per kubikmeter, skriver skogsägarföreningen i ett pressmeddelande.

Prisjusteringen omfattar samtliga barr- och lövmassavedssortiment, något varierande för olika sortiment och kvalitetsklasser, enligt Södra.

Prissänkningen motiveras med högt utbud på massaved i Sverige och övriga Europa och välfyllda lager.

"Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt samt ett onormalt högt massavedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborren", skriver Södra.

"Den globala konjunkturen visar fortsatta tecken på avmattning vilket tillsammans med ett högt utbud får till följd att marknadspriset på massaved sjunker", tillägger föreningen.