Nordic Paper planerar att expandera i Bäckhammar

Foto: Paper Province

I november i år stod det klart att 2019 skulle bli det lönsammaste året någonsin i Nordic Papers historia. Det toppas dessutom med sju nya produktionsrekord. Samtidigt pågår förberedelser inför framtida produktionsökning genom en ny tillståndsansökan. Det skriver Paper Province.

– Det har varit en fantastisk utveckling den sista tiden. Bakom framgångarna ligger bland annat ett systematiskt utvecklingsarbete och stort engagemang bland alla anställda som gjort att vi kunnat nå rekorden, berättar Christian Persson, produktionsdirektör på Nordic Paper, till Paper Province.

Stimulerad av framgångarna har Nordic Paper inlett en förstudie för en ansökan om nytt, utökat tillstånd för produktion av papper och massa i Bäckhammar. Där bedöms potentialen för tillväxt vara som störst.