Skogsindustrierna välkomnar åtgärder för ökad skogstillväxt

Foto: Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har publicerat en rapport med 88 konkreta åtgärder för att nå en 20-procentig ökning av skogstillväxten till 2050. Rapporten är ett resultat av en omfattande samverkansprocess mellan skogliga intressenter.

 

– Det är glädjande att vi har landat i konkreta åtgärder som sammantaget kan ge en ökad tillväxt i skogen samtidigt som vi utvecklar det hållbara skogsbruket. Men det är nu det verkliga jobbet börjar. För att nå en ökning på 20 procent till 2050 kommer det behöva kraftsamlas från alla inblandade, från skogsbruket till myndigheter och politiken, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

 

Ökad tillväxt i skogen är en viktig fråga för skogsnäringen, bioekonomin, klimatet och för Sverige, framhåller Linda Eriksson:

– Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Här spelar skogen och skogsnäringen en central roll i att ställa om från fossilt till förnybart. Med ökad tillväxt i skogen ökar koldioxidinbindningen samtidigt som vi också får råvara till fler hus och andra produkter som vi alla behöver i vår vardag.

 

Linda Eriksson har deltagit i processen som samlat en bred representation av skogliga intressenter.

– Det är en styrka att skogsnäring, samhälle och forskning arbetar tillsammans kring frågor om skogstillväxt och skogens andra värden som biologisk mångfald, kulturmiljö och sociala värden, säger Linda Eriksson.