Metsä Board Kemi certifierat enligt FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet

Foto: Metsä Board

Rutinerna för livsmedelssäkerhet i Metsä Boards bruk i Kemi har nyligen certifierats enligt standarden FSSC 22000 för livsmedelssäkerhet. Certifieringen visar att bruket helt kan säkerställa att produkterna är säkra för krävande applikationer, exempelvis i direktkontakt med livsmedel.

 

Alla Metsä Boards bruk har redan ett system för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, på plats och Metsä Boards bruk i Simpele, Kyro, Husum och nu Kemi har dessutom ackreditering enligt FSSC 22000.

 

– Våra kunder inom livsmedelsindustrin använder FSSC 22000 eller liknande certifiering. Det är därför viktigt att den kartong de använder till sina förpackningar är producerad enligt samma strikta standard för att garantera en obruten kedja för livsmedelssäkerhet, säger Marjatta Punkka, Product Safety Manager hos Metsä Board.

 

FSSC 22000 är en standard som är godkänd av GFSI (Global Food Safety Initiative). Den definierar ett omfattande säkerhetssystem för livsmedel och som möter kraven från såväl företagets kunder som konsumenter. Godkända GFSI-standarder gör det möjligt för livsmedelsindustrin att garantera livsmedelssäkerhet globalt.