Lasse Lahtinen ny vd för Skogssällskapet Finland

16 mars kliver Lasse Lahtinen in som ny vd för Skogssällskapets finska verksamhet, Tilanhoitajat. Uppdraget är att fortsätta utveckla Tilanhoitajat till att bli Finlands ledande fristående skogsförvaltningsföretag.

Forstmästare Lasse Lahtinen tar över stafettpinnen från bolagets grundare Tomas Landers, som allt sedan starten har varit vd för verksamheten. Bolaget grundades 2013 och har sedan dess stadigt vuxit och etablerat sig som en långsiktig och fristående partner för allt fler skogsägare i Finland. 2015 blev verksamheten delägd av Skogssällskapet, och sedan sommaren 2019 är bolaget helägt av Skogssällskapet. I dag bedriver Tilanhoitajat verksamhet i stora delar av Finland, och är en del av Skogssällskapets koncern som finns i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. Tomas Landers kliver nu in i en ny roll som bolagets Key Account Manager, för att fortsätta att utveckla affärsverksamheten och kundrelationerna.

Lasse Lahtinen har 20 års erfarenhet av skogsbranschen och har bland annat varit vd för Finlands största samfällda skog, samt verksamhetsutvecklare inom producentorganisationen MTK. De senaste åren har Lasse varit verksamhetsledare för skogsvårdsföreningen Lounametsä.

– Jag ser ett stort intresse hos dagens skogsägare för de tjänster Skogssällskapet Finland erbjuder. Jag vill vara med och bygga vidare på denna intressanta verksamhet som stärker, och ger mervärden till, skogsägaren i ägandet och brukandet av skogen, säger Lasse Lahtinen.