Ny balpresslinje i drift på Aspa bruk

Den nya balpresslinjen i Aspa bruk. Foto: Ahlstrom-Munksjö
Aspa bruk i Närke tillverkar massa för en lång rad nischprodukter. Foto: Ahlstrom-Munksjö

Ahlstrom-Munksjös massabruk Aspa bruk i Närke har i år uppgraderat balpresslinjen - en investering på fyra miljoner euro som är en del av ett större investeringspaket på 27 miljoner euro som omfattar både Aspa bruk och Billingsfors bruk.

– Kunderna får nu balarna levererade på det sätt som blivit standard i branschen. Istället för fyra balar med kortsidorna mot varandra får de fyra staplar med långsidorna mot varandra, förklarar Anna Bergquist, Vice President, Insulation på Ahlstrom-Munksjö.

I samband med att jätteinvesteringen på nästan 280 miljoner kronor offentliggjordes skrev Ahlstrom-Munksjö att den mindre investeringen i en moderniserad balpresslinje på Aspa bruk syftar till att ”förbättra säkerheten på linjen och produktionseffektiviteten samt ge en gynnsammare kundmix”.  Av de 280 miljonerna gick lejonparten till ombyggnader av sodapannan i Billingsfors bruk i Dalsland, som Nordisk Papper & Massa skrivit om tidigare.

Högre tillgänglighet

Balpresslinjen börjar där pappersbanan klipps, vid torkmaskinens slut.

– Först staplas balarna, sedan knyts de ihop - först med ett band runt fyra balar, sedan ytterligare ett band runt åtta balar, berättar Anna.

Delar av den tidigare balpresslinjen var omkring 40 år gammal och med den nya, som består av transportörer, balpress och bindmaskiner, får man den senaste tekniken med en betydligt mer automatiserad process.

– Fördelen är att man får högre tillgänglighet. Dessutom får kunderna balarna levererade på det som blivit standard i branschen. Istället för fyra balar med kortsidorna mot varandra får de fyra staplar med långsidorna mot varandra.

– Den stora fördelen med det är att det passar bättre in i kundernas robotprocess.

Kunder långt bort

En annan skillnad är att där man tidigare använde emballagepapper för att omsluta balarna tar man nu massaark direkt från torkmaskinen och knyter runt. Enligt Anna Bergquist klarar balarna bättre längre transporter utan att ta skada om de är förpackade på det viset.

– Kvaliteten förbättras också när vi använder ett massaark för att knyta ihop balarna i stället för papper säger Anna Bergquist.

Den massa som produceras i Aspa bruk är skräddarsydd för en rad nischprodukter, till exempel, elektrotekniskt isoleringspapper, slipbaspapper och andra specialprodukter. Flera av kunderna/konverterarna finns på andra kontinenter.

– Vi får bättre kvalitet för kunder som befinner sig längre bort, sammanfattar Anna Bergquist fördelarna med nyinvesteringen.

Den nya balpresslinjen är nu i full drift, men det var ett stort jobb att montera upp den, berättar Anna. Installationen kunde inte fullt ut ske under pågående drift, betonar hon. Den skedde därför i två etapper, dels under förra höstens underhållsstopp, dels under årets stopp på våren.

Text: Simon Matthis