Nefab förvärvar Trio Emballage

Foto: Nefab

Nefab Packaging Sweden AB meddelar att de har förvärvat Trio Emballage AB i Staffanstorp, ett företag som producerar träemballage för krävande godsemballering vid väg, sjö, tåg och flygtransport.

Nefab Packaging Sweden AB har idag sin huvudsakliga verksamhet i Alfta och Skultuna. Förvärvet av Trio Emballage AB ska komplettera produkterbjudandet och stärka närvaron i södra Sverige.

Övertagandet sker den 2020-03-02.

- Vi är mycket glada över att förvärva Trio Emballage AB som kommer stärka Nefabs geografiska närvaro och produkterbjudande i södra Sverige. Med detta förvärv kommer vi att få en starkare ställning i en region med hög tillväxtpotential. Förvärvet kommer också att öka servicegraden och bredda erbjudandet till våra kunder i regionen, säger Frank Hall, VD Nefab Packaging Sweden AB.

Trio Emballage AB är leverantör av träemballage till svensk exportindustri och har cirka 50 anställlda. Bolaget har sin tillverkning i Staffanstorp.