Duni lanserar sparprogram för att möta kraftigt minskad efterfrågan  

Foto: Duni Group

Duni Group meddelar att de lanserar ett kostnadsreducerande program för att möta en kraftigt minskad efterfrågan till följd av pandemin.

De viktiga åtgärder som nu vidtas världen över för att sakta ner och stoppa smittspridningen av COVID19 får stora konsekvenser för några av Duni Groups främsta kundgrupper, hotell och restauranger. Den kraftigt minskade efterfrågan inom dessa kundsegment förväntas ge negativa försäljningseffekter under andra kvartalet. Påverkan under följande kvartal är beroende av utvecklingen av pandemin.

Det kostnadsreducerande program omfattar bland annat arbetstidsförkortning, uppskjutna investeringar, stopp för nyanställningar och konsultkostnader och reseförbud. Implementeringen av dessa åtgärder förväntas ske snabbt och utan omstruktureringskostnader och ger därför i huvudsak effekt redan från och med andra kvartalet. 

 Som en ytterligare åtgärd har styrelsen i Duni Group vid ett extra styrelsemöte beslutat att föreslå årsstämman att ställa in den redan aviserade aktieutdelningen.